To millioner kroner til kunstprosjektet Roseslottet 2020

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen to millioner kroner til kunstprosjektet Roseslottet 2020. Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet vil bevilge 1 million kroner hver til prosjektet.

I 2020 er det 80 år siden andre verdenskrig brøt ut i Norge og 75 år siden okkupasjonen tok slutt.

Roseslottet 2020 vil markere dette med en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som har som formål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge. Installasjonen skal stå på Frognerseteren og være åpen fra 9. april 2020 til 8. mai 2021, og deretter vil deler bli stilt ut i Nord-Norge i 2021 og 2022.

Gjennom guider blir publikum og skolelever tatt med rundt i Roseslottet for å oppleve forskjellige sider ved okkupasjonen og fortellingen om humanismen. Prosjektet favner bredden av historien om okkupasjonen i Norge, fra enkeltindividets hverdagsliv til de større gjennomgripende samfunnsendringene og hendelsene.

 - Okkupasjonen er en sentral del av Norges historie og det er viktig å gjøre denne perioden av vår felles fortid forståelig for nye generasjoner. Kunstinstallasjonen vil treffe et bredt publikum med sitt budskap om demokrati, rettsstat og humanismens vilkår i krigsårene, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Prosjektet vil fortelle en viktig del av Norges historie gjennom kunstparkens geometriske installasjoner, monumentale friluftsmalerier, multimediaforestillinger og teaterforestillinger rettet mot barn og unge med tema demokrati og krig. Gjennom et pedagogisk opplegg vil barn og unge kunne få kjennskap til ulike sider ved okkupasjonstiden i Norge, samt fortellingen om humanismen.

- Demokrati, fred og frihet kommer ikke av seg selv, men må kjempes for og forsvares, noe krigsgenerasjonen smertelig fikk erfare. Det er vårt ansvar at denne erkjennelsen formidles til oppvoksende generasjoner. At deler av Roseslottet fortsetter reisen fra Frognerseteren til Nord-Norge er særlig viktig for å formidle historien om okkupasjonen også i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen ønsker å støtte kunstprosjektet Roseslottet 2020, et stort og viktig bidrag til markeringene som vil foregå i jubileumsåret.

Stiftelsen er innvilget prosjektstøtte fra både Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet. Forsvarsdepartementet bevilger midler med forbehold om at Stortinget godkjenner overføringen av tilskuddsmidlene ved budsjettbehandlingen i desember 2019.