Norge gir 53 millioner kroner til tørkerammede i Malawi

- Malawi går mot den mest alvorlige humanitære krisen i landets historie. Vi har derfor omdisponert om lag 53 millioner kroner for å bøte på den akutte nøden i landet, sier utenriksminister Børge Brende.

Krisen skyldes svake avlinger som følge av flom og tørke de to siste årene. Rundt 6,5 millioner av landets 17 millioner mennesker er rammet av alvorlig matmangel. Det er forventet at antallet mennesker med behov for hjelp vil øke i tiden fremover.

- Vi er spesielt bekymret for barna og at deres skolegang vil bli rammet. En del av innsatsen er derfor spesielt øremerket utvidelse av skolematordningen, sier utenriksminister Brende.

Norge har i mange år vært en av de største utviklingspartnerne til Malawi, med spesiell vekt på helse og utdanning. Gode resultater av det langsiktige utviklingssamarbeidet kan bli truet dersom landet ikke raskt får mer hjelp. Statssekretær Laila Bokhari var forrige uke i Malawi for å besøke flere prosjekter og møte myndighetene, de multilaterale organisasjonene og det sivile samfunn.

Det norske bidraget kanaliseres gjennom FN og frivillige organisasjoner. Norge er også en betydelig bidragsyter til FNs nødhjelpsfond (CERF) som har gitt midler til innsatsen som nå pågår i Malawi.

Til toppen