Tok imot plan for utbygging og drift av Halten Øst

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland tok i dag imot plan for utbygging og drift (PUD) for Halten Øst-prosjektet i Norskehavet. De utvinnbare reservene er beregnet til om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter, hvor om lag 60 prosent er gass som skal sendes til Europa.

Terje Aasland mottar PUD fra Equinor.
Olje- og energiminister Terje Aasland (f.h) mottok plan for utbygging og drift for prosjektet Halten Øst i Norskehavet fra operatør Equinor og Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser, 25. mai 2022. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Rettighetshaverne Equinor, Vår Energi, Spirit Energy og Petoro har besluttet å investere om lag ni milliarder kroner for å bygge ut flere mindre funn i Åsgard-området i Norskehavet. Halten Øst innebærer utbygging av i alt seks gass- og kondensatfunn, samt muligheter for utvikling av ytterligere tre prospekter. Produksjonen er planlagt å starte i 2025.

— Halten Øst er et godt eksempel på hvordan ulike selskaper kan samarbeide for å bygge ut flere mindre funn som hver for seg hadde vært krevende å utvikle. Prosjekter som dette er med å underbygge regjeringens ambisjon om å videreutvikle petroleumsnæringen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Samfunnsmessige ringvirkninger i Norge

Ifølge Kunnskapsparken Bodø, som har gjennomført en ringvirkningsstudie, vil utbyggingen av Halten Øst kunne føre til om lag 3000 årsverk, fordelt over fem år i perioden 2022-2029. Og det vil tildeles kontrakter til norske leverandører på nærmere syv milliarder kroner.

— De utvinnbare reservene i Halten Øst er beregnet til nær 100 millioner fat oljeekvivalenter, og 60 prosent av dette er gass som vil sendes til Europa. Det er et viktig bidrag til energiforsyningen. I tillegg ligger det an til at så mye som 90 prosent av kontraktsverdien i prosjektet kan tilfalle leverandørindustri i Norge, noe som er med på å understreke denne industriens konkurransekraft. Her leverer norsk sokkel både arbeidsplasser og verdiskaping for landet, sier Aasland.

Illustrasjonsfoto av Halten Øst-prosjektet.
Det planlagte Halten Øst-prosjektet i Norskehavet. De utvinnbare reservene er beregnet til om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter, hvor om lag 60 prosent er gass som skal sendes til Europa. Foto: Equinor

Bakgrunn

Halten Øst

  • Halten Øst består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia.
  • Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til nær 16 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e) eller rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter hvor ca. 60 prosent er gass.
  • Halten Øst er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard og inkluderer installasjon av i alt seks havbunnsrammer. Det planlegges boring av totalt opptil ti brønner.
  • Prosjektet planlegges bygd ut i to faser. Fase 1 blir bygd ut med seks brønner i perioden 2024-2025 og fase 2 er planlagt utbygd i 2029. Produksjonsstart av de to første brønnene er planlagt i 2025. Deretter vil brønnene bli satt i produksjon etter hvert som de blir ferdigstilt.
  • Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering og olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip.
  • Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa.
  • Equinor Energy AS er operatør med en deltakerandel på 57,70 prosent. Øvrige rettighetshavere er Petoro (5,90 prosent), Vår Energi AS (24,60 prosent) og Spirit Energy AS (11,80 prosent).

Åsgard-feltet

  • Åsgard-feltet ligger om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrun-feltet.
  • Feltet er bygget ut med et produksjonsskip (Åsgard A), en halvt nedsenkbar innretning (Åsgard B) og et lagerskip (Åsgard C). Åsgard har produsert olje siden mai 1999 og gass siden oktober 2000.