Utredning om reduserte tollsatser på miljøvarer innen 2015

Vista Analyse A/S har på oppdrag av Utenriksdepartementet utført en utredning av listen over miljøvarer som Apec-landene (Asia-Pacific Economic Cooperation) har vedtatt å redusere tollsatsene på innen utgangen av 2015.

Vista Analyse A/S har på oppdrag av Utenriksdepartementet utført en utredning av listen over miljøvarer som Apec-landene (Asia-Pacific Economic Cooperation) har vedtatt å redusere tollsatsene på innen utgangen av 2015.

Utredningen kan sees i sammen med arbeidet med oppfølgingen av erklæringen om global redusering av tollsatser på miljøvarer som ble vedtatt av 14 medlemmer i WTO (inkl. EU) i Davos 24. januar (se egen sak), og kan leses her.

Til toppen