Torstein Lindstad ny ekspedisjonssjef

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

I statsråd i dag, fredag 14. oktober, vart konstituert ekspedisjonssjef Torstein Lindstad utnemnt til ekspedisjonssjef i Berekrafts- og omstillingsavdelinga i Klima- og miljødepartementet.

Lindstad er 43 år. Han har master- og doktorgrad i molekylærbiologi frå Universitetet i Oslo.

Lindstad var frå 2011 til 2014 tilsett som seniorrådgivar i Kunnskapsdepartementet. Frå 2015 til 2018 var han seniorrådgivar i Helse- og omsorgsdepartementet. Frå 2018 til 2022 var han avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Frå mai 2022 til dags dato har Lindstad vore departementskonstituert ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet.