Tre av ti barnehager oppfyller ikke pedagognormen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nye tall viser at tre av ti barnehager i Norge ikke oppfyller pedagognormen. Nå starter regjeringen arbeidet med en ny strategi som skal gi barna et bedre barnehagetilbud, som blant annet skal bidra til at barnehagen får flere barnehagelærere og flere fagarbeidere.

Nesten 270 000 barn går i barnehage. I dag publiserer Utdanningsdirektoratet nye tall om situasjonen i norske barnehager.

– Barnehagen er den delen av utdanningsløpet som betyr mest for barn og unges utvikling. Da er det et paradoks at det er i barnehagen kompetansenivået er lavest. Regjeringen vil at barna skal møte flere ansatte med riktig kompetanse og heve kvaliteten på barnehagetilbudet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at det er flere barnehager enn i fjor som oppfyller pedagognormen. Men fortsatt er det 30 prosent av barnehagene som ikke har nok barnehagelærere til å oppfylle kravet, og dermed har for mange barn per barnehagelærer.

Tallene viser at 44 prosent av de ansatte har barnehagelærerutdanning, 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere og 5 prosent har annen fagarbeiderutdanning. Om lag 25 prosent har verken høyere utdanning eller relevant utdanning, og denne andelen er høyest i private barnehager.

Brenna varsler at regjeringen vil legge vekk den forrige regjeringens barnehagestrategi og utvikle en ny og mer ambisiøs strategi. I morgen møter kunnskapsministeren et nyopprettet Nasjonalt barnehageforum med medlemmer fra sentrale aktører i barnehagesektoren. Sammen skal de diskutere hvordan man kan utvikle kvaliteten i barnehagen fram mot 2030. Ny strategi vil være klar til høsten.

Færre små barnehager

I dag er det 5 500 barnehager i landet. De nye tallene viser at det blir stadig færre barnehager. Det er først og fremst blitt færre av de minste barnehagene med 25 barn eller færre. Andelen små barnehager har gått ned fra 31 prosent i 2012 til 24 prosent i dag (se figur).

– Vi ser at det blir stadig færre små barnehager. De små privateide og ideelle barnehagene er viktige for å gi et barnehagetilbud nært folks bosted. Derfor er vi opptatt av å gi disse barnehagene bedre rammevilkår, og blant annet gi kommunen mulighet til å prioritere disse, sier Brenna.

Regjeringen vil stramme inn regelverket for private barnehager. Det skal sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Dette blir også noe den nye strategien skal se på.

Fornøyde foreldre, men litt misnøye med bemanning

Utdanningsdirektoratet publiserer også resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2021 i dag. Den viser at foreldrene i stor grad er fornøyde (93 prosent), og at koronasituasjonen ikke ser ut til å påvirke tilfredsheten. Foreldrene er særlig fornøyde med barnets trygghet og trivsel i barnehagen. En av ti foreldre er misfornøyde med mattilbudet, mens 16 prosent er misfornøyde med bemanningstettheten (på nivå med 2019).

– På vei ut av en pandemi som for alvor har vist hvor viktig barnehager er for at samfunnet kan gå rundt, må vi ta grep og sørge for at det både er godt for barn å gå i barnehagen, og at barnehagene våre er gode arbeidsplasser.

– Vi vil stille tydelige krav til vikarbruk, krav om stedlig leder og forbedre bemanningsnormen. I tillegg må vi se på hvilke oppgaver som tar ansatte bort fra barna. Dette, sammen med en styrket kommuneøkonomi, er viktige grep for å bedre barnehagehverdagen, sier Brenna.

FAKTA:

  • Pedagognormen stiller krav til maks antall barn per barnehagelærer. Den sier at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.
  • Les mer om barnehagestatistikken 2021 på Utdanningsdirektoratets nettsider.
  • Les Foreldreundersøkelsen 2021
    Barnehagestatistikken 2021