Tre millioner til Fiskerimuseet

Nærings- og fiskeridepartementet bevilger tre millioner kroner til nytt utstillingsprosjekt ved Norges Fiskerimuseum i Bergen.

-  Dette prosjektet vil kunne bidra til å formidle og spre kunnskap om en sjømatnæringen som stadig blir mer betydningsfull for norsk økonomi, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Bevilgningen skal bidra til å finansiere en planlagt utstilling ved museet med tittelen ”Fra jakt til vakt”.  Her skal publikum få forståelse av næringens globale karakter, men også fremveksten av det moderne nasjonale og internasjonale forvaltningsregimet. Utstillingen vil romme informasjon om internasjonale konflikter, samarbeid og utfordringer og teknologiske sprang og skal være klar om et års tid.

Museet åpner dørene for publikum den 1. juni, og vil da ha to faste og fem midlertidige utstillinger. De to faste utstillingene handler om havet og forskningen som pågår, og den andre om det faktiske fisket med fokus på dagens fiskeri og havbruk.

- Her har lokale barnefamilier og skoleelever mye å se fram til. Men museet er også et flott utstillingsvindu for utenlandske turister som kan lære om vår ressursforvaltning og spennende sjømatnæring. Dette er god kunnskapsoverføring om sjømatnæringen, så vel som markedsføring for norsk sjømat, sier Aspaker. 

Til toppen