Innspill til EUs direktiv om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen inviterer interessenter til å gi tilbakemelding på direktivforslaget av 23. februar 2022 om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937.

Alle tilbakemeldinger som mottas vil inngå i sammendraget som EU-kommisjonen vil presentere for EU-parlamentet og Rådet i forbindelse med lovgivingsforhandlingene.

Fristen for å gi tilbakemelding til kommisjonen er 23. mai 2022. Barne- og familiedepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider

Departementet minner også om høringen arrangert av BFD: Høring om EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937 - regjeringen.no. Fristen for å gi høringssvar er 27. april 2022. Dette vil danne grunnlag for å utarbeide norske posisjoner til direktivforslaget.