Tvangsmessig gjennomføring av biometrisk autentisering

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag som åpner for at politiet ved ransaking eller beslag av mistenktes eller tredjemanns datasystem, gis adgang til tvangsmessig gjennomføring av biometrisk autentisering for å få tilgang til systemet.

Forslaget har sin bakgrunn i en kjennelse fra Høyesterett 30. august i år, hvor det ble slått fast at straffeprosessloven § 157 ikke gir hjemmel til bruk av tvang for å få tilgang til innholdet på siktedes mobiltelefon ved bruk av fingerautentisering.

Høringsfristen er 13. februar 2017.

 

 

Til toppen