Ukentlig rapportering om regulerbar kraftproduksjon i Sør-Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland har i dag bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å etablere en rapporteringsordning for de store vannkraftprodusentene i Sør-Norge. Det legges opp til at produsentene ukentlig må rapportere hvordan de bruker vannmagasinene.

– Jeg har i dag bedt NVE om umiddelbart å fatte vedtak om å pålegge produsentene å rapportere hvordan de bruker vannmagasinene. Vi trenger bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft, slik at vi fortløpende kan vurdere ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge den kommende vinteren og våren, sier Aasland.

NVE vil snarlig sende brev til Statnett og kraftprodusentene om å etablere den midlertidige rapporteringsordningen for magasinkraft i prisområdene i Sør-Norge. Rapporteringen vil gi Statnett, NVE og Olje- og energidepartementet grunnlag for å vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i vinter- og vårperioden 2022-23. Rapporteringsordningen skal i første omgang vare fram til sommeren 2023.

– Det er viktig at kraftselskapene i Sør-Norge nå holder tilbake vann som kan lagres til vinteren. Jeg vil understreke at det per i dag er lav sannsynlighet for rasjonering til våren. Det er likevel viktig at vi tar situasjonen på alvor. Jeg vil ikke utelukke at det kan være aktuelt å innføre ytterligere tiltak, og da er det viktig at valgene vi tar er gjennomtenkte. Denne rapporteringsordningen vil bidra til det, sier Aasland.

Lenke til brev sendt fra NVE 29. juli 2022