Pressemeldingar

Urfolksungdom tema for årets internasjonale urfolksdag

9 august er FNs internasjonale urfolksdag. Årets tema er urfolksungdom som pådrivarar for endring og sjølvbestemming.

– Eg vil gratulere samane og andre urfolk i verda med den internasjonale urfolksdagen. Markeringa av dagen er eit klart uttrykk for respekt for verdas urfolk, deira kultur og rettar, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

FNs urfolksdag blei etablert av FNs generalforsamling i 1994, som ein dag der verdssamfunnet uttrykker solidaritet med alle urfolk i verda. Fokuset er i år på urfolksungdom, som ofte står fremst i kampen for viktige saker som gjeld både urfolka sjølve og samfunnet som heilskap.

– Urfolksungdom har ei viktig rolle i kampen for rettane til urfolk og som pådrivar for endring og sjølvbestemming. Urfolksdagen i 2023 er ei anerkjenning av innsatsen til urfolksungdom, men også innsatsen på tvers av generasjonar for bevaring av urfolks kultur, språk og tradisjonar, seier Gjelsvik.