Uryddig om ventetider ved sykehus

Det er meningsløst å bruke begrepet "interne ventelister" ved norske sykehus. Dette er politisk retorikk uten innhold. Det var også uryddig av Dagens Næringsliv å redigere bort svaret jeg ga om dette.

I DN 10. mars spør Senterpartiets Kjersti Toppe og Legeforeningens Marit Hermansen om det er interne ventelister ved norske sykehus. Det er det ikke. Det forklarte jeg også DN, men avisen redigerte bort min forklaring.

Det er til enhver tid millioner av pasienter som er i et behandlingsforløp i sykehusene. For eksempel vil en hjertepasient stå oppført for senere kontroll etter behandling, uten at vedkommende dermed står på en intern venteliste. Men det er viktig at sykehusene holder avtalene de gjør. Derfor måler vi nå deres evne til å holde avtalene – på oppdrag fra meg. Det skjedde ikke under de rødgrønne.

Kjersti Toppe tror også at det er "ugler i mosen" fordi en rapport jeg bestilte fra Helsedirektoratet blir klar i månedsskiftet april/mai. Rapporten skal belyse om den rapporterte ventetidsnedgangen er reell, den skal belyse hvordan fordelingen mellom de som venter på utredning og behandling har endret seg, og hva som er årsaken til dette. Den vil også belyse om pasientens rettigheter påvirkes.

Rapporten ble utsatt noe for å få med de offentlige ventelistetallene fra 2016. Det var Helsedirektoratet som ba om utsettelsen.

Jeg er derfor fornøyd med at DN i helgen oppdaterte sin artikkel med informasjonen om at «Begrunnelsen var ønsket om å få med ventelistetallene for 2016 som kommer i midten av mars, ifølge Torgersen», som avisen redigerte bort i sitt første oppslag. Den omtalte rapporten blir fullt tilgjengelig for alle i månedsskiftet april/mai.

Til toppen