Norge og USA styrker samarbeidet om klima og skog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norge og USA har felles mål om å stanse global avskoging. Ved å styrke samarbeidet mellom våre land på dette området kan vi bidra til en raskere og mer kraftfull implementering av både Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I dag signerte Helgesen og USAs utenriksminister John Kerry en felleserklæring som går ut på at de to landene vil styrke samarbeidet om å redusere avskoging.

- Jeg bodde i Oslo som liten og fikk mulighet til å utforske de norske skogene. Jeg er sikker på at denne tiden i Norge gjorde at jeg tidlig ble knyttet til naturen, sa Kerry før signeringen av avtalen.

- Sammen beveger vi oss mot en verden der vi begynner å bli bedre på bevare de utrolige skoglandskapene vi har vært så heldige å arve. Tiltakene Norge har investert i på dette området har gjort en reell og målbar forskjell, sa Kerry.

Kerry og Helgesen
Vidar Helgesen og USAs utenriksminister John Kerry signerte en felleserklæring som går ut på at de to landene vil styrke samarbeidet om å redusere avskoging. Foto: Jens Frølich Holte, KLD

Signert under verdens største regnskogkonferanse

I erklæringen som ble signert under verdens største regnskogkonferanse Oslo Redd Exchange understreker USA og Norge at de globale klimamålene ikke kan nås uten at gjenværende tropiske skoger beskyttes.

Tiltak i å redusere avskoging kan bidra med opptil en tredel av den innsatsen som må til for å begrense global oppvarming til godt under to grader. Norge har gjennom sin klima- og skogsatsing lovet inntil 3 milliarder årlig til dette arbeidet.

Parisavtalen vil underbygge innsatsen på skog i årene framover. Mange land har inkludert tiltak i skog i sine nasjonale bidrag. Norge og USA vil støtte opp under gjennomføring av disse klimamålene, i samarbeid med ambisiøse skogland.

-Vi vet alle at trusselen om avskoging og konsekvensene det vil ha for å endre klimaet er betydelige, alvorlige og økende, sa utenriksminister i USA John Kerry ved signeringen.

- Dette er ikke bare et miljøspørsmål. Det er et økonomisk spørsmål. Det er et energispørsmål. Det er et tema som berører våre kjerneverdier og vår grunnleggende ansvarsfølelse som voktere av den skjøre planeten vi bor på.

- Næringslivet må med

En sentral del av samarbeidet mellom USA og Norge vil være å mobilisere private investeringer som er til det beste for klimaet. 

- Det er økende interesse for å investere klimavennlig. Vi vil støtte oppunder næringslivets strategier for å ha forsyningskjeder som ikke fører til avskoging. Næringslivet og finanssektoren må være en del av løsningen. Jeg håper norsk finansnæring vil engasjere seg mer i dette, oppfordrer Helgesen.

Ulovlig hogst

Felleserklæringen framhever også bekjemping av illegal hogst som et prioritert område. Interpol har beregnet at illegal hogst står for 50-90 prosent av all skogaktivitet i tropiske skogland i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. 

Den illegale hogsten foregår også i mange verneområder. Handel med illegalt tømmer er svært lønnsomt, og er antatt å ha en verdi på mellom 30 og 100 amerikanske dollar årlig.

Erfaringene fra Brasil viser at å stanse ulovlig hogst kan gi rask nedgang i avskogingen. Imidlertid er en utfordring at mange land har svak kapasitet til å håndheve lovgivning og skogvern. I USA følges dette opp gjennom egen lovgivning, som gjør det straffbart å importere tømmer som er hogget illegalt i opprinnelseslandet.

- Illegal hogst er ikke bare et skogproblem, det er også en del av finansieringen av internasjonal organisert kriminalitet. Derfor ønsker vi å løfte dette temaet, sier Helgesen.

Fellesuttalelsen finnes her (pdf).

Oslo REDD Exchange er det viktigste globale møtepunktet for klima- og regnskog etter den historiske Paris-avtalen. Konferansen arrangeres av Norad, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.