Utanriksministeren deltek på SGBV-arrangement

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit virtuelt arrangement om seksualisert og kjønnsbasert vald i konflikt (Sexual and gender-based violence, SGBV). Arrangementet er ein del av FNs høgnivåveke (UNGA 75).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02