Presseinformasjon:

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 14

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 14, 2023.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 3. - onsdag 5. april

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Nato. Tema for møtet er alliert støtte til Ukraina og førebuingar til Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, marte.kopstad@mfa.no,
mobil 99 52 20 26 (med på reisa).