Presseinformasjon:

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 43

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2023.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar blir kunngjorte i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Espen Barth Eide 


Laurdag 21. oktober

Utanriksminister Espen Barth Eide er i Egypt. Han deltek på toppmøtet som Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har invitert til i Kairo.  

Bakgrunnen for møtet er den alvorlege utviklinga i Midtausten, situasjonen i Gaza og Israel, den akutte humanitære situasjonen i Gaza, og framtida for ein fredsprosess. 

Utanriksminister Barth Eide vil også ha bilaterale samtalar med ministrar frå andre land. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes +47 932 31 883 / tuva.bogsnes@mfa.no.

Tysdag 24. oktober

Kl. 08.30: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på eit møte i Stortingets europautval. Stad: Stortinget, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 25. oktober

Kl. 09.00: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på eit møte med presidentskapet for EFTAs overvakingsorgan (ESA). Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.00: Utanriksminister Espen Barth Eide held tale til deltakarane på sjefskurset ved Forsvarets Høgskole. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 27. oktober

Utanriksminister Espen Barth Eide reiser til Brussel for møte i EU og NATO. Stad: Belgia.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim


Fredag 20. oktober 

Kl.15.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Terje Osmundsen, grunnleggjar og direktør i Empower New Energy, på sitt kontor. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. oktober 27. oktober 

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på «The Norman E. Borlaug International Dialogue», eit symposium for internasjonal matsikkerheit, i Des Moines, Iowa, USA.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Statssekretær Eivind Vad Petersson 

Onsdag 25. oktober 

Kl. 11.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med visepresidenten i Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Jurgen Rigterink. Stad: UD, Oslo.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Fredag 27. oktober 

Statssekretær Eivind Vad Petersson reiser til Tromsø. Han deltek under opninga av USA sitt nye diplomatiske kontor, “American Presence Post”.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik 

Måndag 23. oktober – 24. oktober  

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik er i Genève. Han deltek på eit todagars viseministermøte om samarbeidet i Verdas handelsorganisasjon (WTO). Stad: Genève, Sveits.   

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Onsdag 25. oktober – 27. oktober  

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik besøkjer Sør-Afrika. Han skal mellom anna gjennomføre bilaterale høgnivåkonsultasjonar. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 23. oktober

Kl. 10.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter nestleiar for Verdens matvareprogram (WFP), Carl Skau, på sitt kontor. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 24. oktober

Kl. 09.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær opnar «Development Leaders Conference (DLC)», ein årleg konferanse som samlar bistandsdirektorata i OECD-land og enkelte givarar, på Sommerro, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. oktober

Kl. 11.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter Jürgen Rigterink, visepresident for Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), på sitt kontor. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 26. oktober

Kl. 08.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit frukostseminar og diskusjon om Verdsbanken sin rapport "World Development Report 2023 Refugees, Migrant and Societies", arrangert av  Verdsbanken, UD og Norad. Stad;  Norad, Bygdøy allé 2.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 27. oktober

Kl. 10.45: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit høgnivåmøte for "The Guild of European Research Intensive Universities", som finn stad på Tøyen hovedgård i Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02