Presseinformasjon:

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 7

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 7, 2024.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar blir kunngjorde i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksministeren og utviklingsministeren har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Utanriksministeren har i tillegg audiens hos kongen på Slottet kvar veke og jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Utanriksminister Espen Barth Eide

Måndag 12. februar

Kl. 08.30: Utanriksminister Espen Barth Eide er til stades på lanseringa av rapporten «Vesten mot Resten? Norsk politikk i en polarisert verden» og skal delta på ein panelsamtale. Stad: Litteraturhuset, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 09.00: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på eit nordisk utanriksministermøte (N5), digitalt. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 13. februar

Kl. 09.00: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på Respons-konferansen i Bergen. Global orden og demokratiske verdiar i ei tid med maktforskyving og stormaktrivalisering er tema for konferansen. Stad: Universitetsaulaen, Bergen.

Kl. 20.00: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på regjeringa sin gallamiddag på Slottet i høve statsbesøket frå Tanzania. Stad: Slottet, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 14. februar

Kl. 09.00: Utanriksminister Espen Barth Eide er til stades på «Oslo Energy Forum». Stad: Scandic Holmenkollen, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 11.30: Utanriksminister Espen Barth Eide er til stades på eit møte med Tanzanias president og statsminister Jonas Gahr Støre. Stad: Regjeringas representasjonsbustad, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.00: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på regjeringa sin lunsj i høve statsbesøket frå Tanzania. Stad: Slottet, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.00: Utanriksminister Espen Barth Eide møter USA sin spesialutsending for klima, John Kerry. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 15. februar

Kl. 09.00: Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på eit frukostmøte skipa til av Civita om krigen i Ukraina. Stad: Brød og Sirkus, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 16. februar­–18. februar

Utanriksminister Espen Barth Eide er til stades på «Munich Security Conference». Stad: München, Tyskland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Tysdag 13. februar

Kl. 10.45: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på regjeringas offisielle velkomst for den tanzanianske presidenten som er på statsbesøk til Noreg. Stad: Slottet, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ein lunsj i samband med statsbesøket frå Tanzania. Stad: Slottet, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19.20: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på regjeringas gallamiddag i høve Tanzanias statsbesøk til Noreg. Stad: Slottet, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 14. februar

Kl. 11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på arrangementet «Oslo Energy Forum». Stad: Holmenkollen Scandic Park, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på arrangementet «Tanzania-Norway collaboration on Climate and Food Security» i forbindelse med statsbesøket frå Tanzania. Stad: Klimahuset (Naturhistorisk museum), Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 15. februar

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på den Afrikanske Unionen (AU) sitt toppmøte. Stad: Addis Abeba, Etiopia.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 16. februar–17. februar

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på «Munich Security Conference» (MSC). Stad: München, Tyskland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Maria Varteressian 

Onsdag 14. februar

Kl. 09.00: Statssekretær Maria Varteressian er til stades på Oslo Energy Forum. Stad: Scandic Holmenkollen, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.30: Statssekretær Maria Varteressian møter Island sin utenriksråd og statssekretær Martin Eyjólfsson. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 16. februar­–18. februar

Statssekretær Maria Varteressian er til stades på «Munich Security Conference». Stad: München, Tyskland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 12. februar

Kl. 09.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit nordisk utanriksministermøte (N5), digitalt. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 15. februar

Kl. 12.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson innleiar på Wikborg Rein sin konferanse om sanksjonar og kvitvasking.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 16. februar­–18. februar

Statssekretær Eivind Vad Petersson er til stades på «Munich Security Conference». Stad: München, Tyskland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik

Onsdag 14. februar

Kl. 12.30: Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik er til stades på eit møte i NHO sitt Handelspolitiske utval.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 12. februar–15. februar

Statssekretær Bjørg Sandkjær held eit fellesnordisk innlegg i Sikkerhetsrådet og deltek på møte FN. Stad: New York, USA.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.