Utenriksdepartementet oppretter reiseråd for deler av Ghana

På grunn av forverring i sikkerhetssituasjonen innfører Utenriksdepartementet reiseråd for de nordlige grenseområdene mot Burkina Faso. Årsaken er blant annet oppblussing av langvarig konflikt i Bawku, og trussel om grenseoverskridende angrep fra Burkina Faso.

Det nye reiserådet er:

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder som ligger nærmere enn 40 kilometer fra grensa til Burkina Faso.

Vi oppfordrer alle som planlegger å reise til Ghana om å sette seg godt inn i UDs reiseinformasjon, og gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet. Last ned appen Reiseklar og registrer deg. Da vil du kunne få informasjon fra norske myndigheter om det skulle oppstå en krise der du er.