Utfordringer med passproduksjonen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte i dag representanter for Thales og politidirektøren for å diskutere pass-situasjonen. Etter to år med pandemi trenger mange nordmenn fornyelse av passet sitt, og etterspørselen er høyere enn normalt. Thales har rapportert om produksjonsproblemer og at det derfor er vanskelig å garantere leveringstiden.

- Møtet var konstruktivt, men situasjonen er alvorlig. Thales har utfordringer med produksjonen og leveringstiden inn mot sommeren er usikker. Thales har forsikret om at de vil gjøre alt de kan for å levere tilstrekkelig med pass og ID-kort til den store etterspørselen Norge, og vil jobbe tett med Politidirektoratet. En krevende utfordring er mangel på råvarer i kjølvannet av korona. Jeg gjorde det klart at både politiet og Thales må se på alle mulige tiltak for å øke leveransene til Norge. Jeg kommer til å følge opp saken tett med Politidirektoratet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Thales forventer økte restanser i forbindelse med at mange nordmenn nå bestiller passtime, men kan ikke si hvor raskt de kan produsere norske pass i månedene som kommer. De kan ikke garantere normal leveringstid frem mot sommeren.

Justis- og beredskapsministeren ga Politidirektoratet tidlig i mars beskjed om å raskt få ned ventetiden på passkontorene. Politidirektoratet iverksatt tiltak som skal gjøre det enklere for folk å få seg passtime, blant annet ved å åpne timer på kveld og helg.

- Vi jobber nå for å unngå at produksjonen av passene blir en ny flaskehals. Jeg har bedt om en ny rapportering fra Thales og POD neste uke på både status i produksjonen og hvilke tiltak som bør iverksettes, sier Mehl.