Justert scenario for ankomster av ukrainske flyktninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i dag presentert scenarier for ankomster av ukrainske flyktninger i 2022.

-Regjeringen fortsetter å rigge Norge for å håndtere at flere titusen ukrainske flyktninger kan komme hit i månedene som kommer. Vi må ta høyde for at flyktningstrømmen kan vare lenge, og regjeringen har derfor bedt politiet opprette et nytt registreringssenter på Gardermoen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. 

Det nye registreringssenteret vil ved full kapasitet kunne registrere opptil 200 asylsøkere om dagen. På Gardermoen skal det kun tas imot ukrainske asylsøkere som omfattes av den midlertidige ordningen om kollektiv beskyttelse.  Asylsøkerne skal ikke overnatte på senteret. Per 5.april har 9819 ukrainske flyktninger registrert seg i Norge.

-Regjeringen har siden krigen startet forberedt Norge på å håndtere denne flyktningkrisen. Nå oppskalerer vi registeringskapasiteten ytterligere, og politiets nye registreringssenter i tilknytning til Oslo lufthavn er et viktig tiltak i denne kapasitetsøkningen. Samtidig må vi leve med at det i perioder kan være noe ventetid når det kommer så mange flyktninger hit på kort tid, sier Mehl.

Gardermoen registreringssenter (GRS) kommer i tillegg til registreringen som foregår ved det nasjonale ankomstsenteret i Råde, Viken og i de de åtte politidistriktene (Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark) som allerede har etablert et tilbud for registering av asylsøkere. Nylig fikk også Innlandet og Sør-Øst politidistrikt i oppdrag å opprette desentralisert registering av asylsøkere. Innlandet oppretter registreringssteder på Hamar, og vil etter hvert også gjennomføre registreringer i Kongsvinger og Lillehammer. I Sør-Øst politidistrikt vil registeringen skje på Sandefjord Lufthavn, Torp. Registreringen i Innlandet vil være i gang over påske. Sør-Øst starter opp registrering i løpet av denne uken.