Utnevnelsen av nye styrer i de fire regionale helseforetakene utsettes til tirsdag 16. januar

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere annonsert at utnevnelser av nye styrer i de fire regionale helseforetakene skulle skje i foretaksmøte mandag 15. januar. Dette er nå forskjøvet til tirsdag 16. januar, samme dag som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holder Sykehustalen og gir helseregionene deres oppdrag for 2024.

Årsaken til utsettelsen er at det er behov for noe mer tid for å lande den endelige sammensetningen av styrene.

Oppdaterte innkallinger er sendt til de fire regionale helseforetakene.