Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredning om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming på høring

Regjeringen sender i dag NOU 2016:17 På lik linje på høring. Utredningen foreslår åtte løft for å sikre en bedre oppfyllelse av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Det er første gang på flere tiår at et utvalg er nedsatt for å besvare et så omfattende og viktig mandat for å kartlegge levekårene til mennesker med utviklingshemming.

- Det er en grundig og omfattende utredning vi nå sender på høring. Mye har blitt bedre i løpet av de siste 20 årene når det gjelder levekårene for personer med utviklingshemming. Samtidig ser vi at det er utfordringer vi må ta på alvor, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Høringsfristen er 2. mars 2017. 

Utvalget har lagt fram et forslag til 8 løft:

  • inkluderende og likeverdig opplæring
  • selvbestemmelse og rettssikkerhet
  • arbeid for alle
  • god helse og omsorg
  • eget hjem
  • kompetanse og kunnskap
  • koordinerte tjenester
  • målrettet styring

Utvalget har blitt ledet av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune, og har i alt 10 medlemmer. Utvalget har analysert og vurdert hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget har særlig vurdert tiltak på områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, kvalitet i opplæringen, deltakelse i arbeid, god helse og omsorg, og om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv.

Rettighetsutvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014. Du kan lese mer om utvalget og mandatet her.

Til toppen