Utredning om klageordning til FN-konvensjonen om nedsatt funksjonsevne

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter utredet konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Foto: UIO/Norsk senter for menneskerettigheter

Professor Kjetil Mujezinović Larsen. Foto: UIO/Norsk senter for menneskerettigheter

Larsen avga sin rapport til Utenriksdepartementet 28. juli. Den er tilgjengelig her.

Rapporten sendes på høring i dag, med frist mandag 14. september 2015.

Høringssaken er tilgjengelig her.