Utredning om klageordning til FN-konvensjonen om nedsatt funksjonsevne

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter utredet konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Foto: UIO/Norsk senter for menneskerettigheter

Professor Kjetil Mujezinović Larsen. Foto: UIO/Norsk senter for menneskerettigheter

Larsen avga sin rapport til Utenriksdepartementet 28. juli. Den er tilgjengelig her.

Rapporten sendes på høring i dag, med frist mandag 14. september 2015.

Høringssaken er tilgjengelig her.

Til toppen