Utredning om norske myndigheters behandling av tre grupper etter andre verdenskrig

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har fått gjennomført en utredning om barn av NS-medlemmer, jenter og kvinner med relasjon til tyske soldater og norske sjøfolk internert i Afrika.

Disse tre saksområdene er viet oppmerksomhet i ulike sammenhenger, blant annet gjennom spørsmål i Stortinget. Regjeringen har uttrykt at det vil bli sett nærmere på det historiske grunnlaget for å vurdere om enkelte grupper som ble utsatt for handlinger eller unnlatelser fra norske myndigheter under eller etter andre verdenskrig, bør få en unnskyldning.

Utredningen er gjennomført av Holocaust-senteret, og er et kunnskapsgrunnlag som tas med i vurderingen av hvilken prosess det videre arbeidet skal ha.

Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til høsten med en avgjørelse av den videre prosessen.

Utredning om norske myndigheters behandling av tre utvalgte grupper etter andre verdenskrig (PDF)