Uttalelse fra utenriksministeren om Colombia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Gratulerer til både Colombias regjering og ELN-geriljaen med viktige framskritt etter fredssamtalene i Mexico. Det handler om å involvere lokalbefolkningen i fredsprosessen, bedre den humanitære situasjonen i sårbare områder og en fremtidig våpenhvile, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Norge er garantistland i fredsprosessen. Norske diplomater har deltatt aktivt under forhandlingene i Mexico. Vi vil ha folk på plass også i neste forhandlingsrunde på Cuba, fortsetter utenriksministeren.