Uttalelse om fredsprosessen i Colombia

– Det er positivt at regjeringen og geriljagruppen EMC-FARC i Colombia starter fredsforhandlinger, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Det er positivt at fredsprosessen i Colombia utvides til å omfatte forhandlinger med flere væpnede grupper. Norge har takket ja til invitasjonen fra partene til å være garantistland i prosessen for en fredelig løsning til det beste for Colombias sivilbefolkning, sier Eide.

Norge har et bredt engasjement for konfliktløsning og fred i Colombia. 

– Lykkes regjeringen og EMC-FARC i å finne en fredelig løsning på konflikten dem imellom, vil det kunne være et viktig bidrag for å redusere volden som rammer sårbare befolkningsgrupper i konfliktfylte regioner av landet, sier Eide. 

EMC-FARC består blant annet av utbrytere fra den tidligere FARC-geriljaen. Gruppen er ikke den samme som i 2016 signerte fredsavtalen under navnet FARC-EP og siden har lagt ned våpnene.