Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

– Utvalgets hovedoppgave er å vurdere om avgiftene i større grad enn i dag kan utformes slik at de tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål, sier finansminister Siv Jensen.

Betydning for folks helse
Formålet med dagens avgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer er først og fremst å skaffe staten inntekter, men de har også betydning for folks helse, ved at de kan bidra til å redusere forbruket av sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

I statsbudsjettet for 2018 ble avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer økt med henholdsvis 40 og 80 prosent. For 2019 foreslår regjeringen å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer, og samtidig vurdere hvordan avgiftene bør utformes.

I tillegg til å vurdere avgiftenes formål, skal utvalget vurdere avgrensingene av avgiftsplikten. Dagens avgrensing innebærer at varer som tilsynelatende er ganske like, behandles avgiftsmessig ulikt.

­­­Viktig å inkludere næringen
Utvalget ledes av Cecilie Aasprong Dyrnes, advokat i Ernst & Young, Tax & Law. I tillegg til blant annet personer fra advokatfirmaer og akademia, består utvalget av representanter fra LO og NHO.

– Det er viktig for oss at næringen er inkludert i utvalgsarbeidet, slik at avgiftene blir mer treffsikre, sier Jensen.

Utvalget skal leveres sin innstilling 1. april 2019, slik at deres vurderinger kan inngå i statsbudsjettet for 2020.

Les mer:

Til toppen