Historisk arkiv

Høring - NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sendte i dag NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer på høring.

Utvalget ble oppnevnt 16. november 2018 og har vært ledet av advokat Cecilie Aasprong Dyrnes.

Mandatet har vært å vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer og om avgiftene kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål.

Departementet mottok utvalgets utredning 9. april 2019.