Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvidelse av fotlenkeordningen

Regjeringen fremmer i dag en proposisjon om endringer i straffegjennomføringsloven for å øke gjennomføringstiden for soning med fotlenke fra 4 til 6 måneder. – Forslaget vil gi flere domfelte mulighet til å gjennomføre straff med fotlenke, som er et samfunnsmessig lønnsomt tiltak sammenlignet med fengsel, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

I dag kan domfelte på visse vilkår gjennomføre straff med fotlenke dersom den ubetingete fengselsstraffen er på inntil 4 måneder, eller det er inntil 4 måneder igjen frem til forventet løslatelse.

– Forskning og evaluering har vist at tilbakefall til kriminalitet er lavere blant domfelte som gjennomfører straff med fotlenke enn de som gjennomfører straff i fengsel, og at fotlenke er et samfunnsmessig lønnsomt tiltak, sier Kallmyr.

Proposisjonen foreslår ikke endringer når det gjelder volds- og sedelighetsdømte.

– Offer for volds- eller sedelighetskriminalitet skal ikke risikere å møte gjerningsmannen på gata med en fotlenke. Det er et viktig prinsipp som ligger fast i denne proposisjonen, understreker Kallmyr.

I dag brukes kun radiofrekvens teknologi (RF) for å kontrollere soning med fotlenke. Ved unnvikelse eller vilkårsbrudd vises det ikke hvor den domfelte er. Regjeringen foreslår derfor å gi kriminalomsorgen hjemmel til å benytte sporingsteknologi (GPS), biometri i form av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, fjernalkoholtest og videosamtaler i tillegg til dagens RF-teknologi, for å kontrollere at domfelte overholder vilkårene for fotlenke.

– Forslaget vil styrke kriminalomsorgens mulighet for kontroll, og legge til rette for at flere får gjennomført straff med fotlenke, sier Kallmyr.

Sporingsteknologi kan bare besluttes så langt det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, og aktiveres kun ved unnvikelse eller vilkårsbrudd. Sporingsdata mv. skal slettes etter endt straffegjennomføring med mindre domfelte har unnveket eller brutt vilkårene for fotlenke, og informasjonen derfor må brukes i en bruddsak.

Prop. 132 L (2018–2019) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Til toppen