Innledning på utviklingspolitisk spørretime i regi av ForUM

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims innlegg på utviklingspolitisk spørretime i regi av Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Momenter fra utviklingsministerens innledning:

  • Om overordnede prioriteringer: Som ny utviklingsminister: Hurdalsplattformen gir tydelige prioriteringer – en klar retning.
  • Å forene klima og utvikling er én viktig prioritering. Matsikkerhet en annen. Dere kjenner sikkert alle Hurdalsplattformen godt.
  • Mange har ellers vært opptatt av det som ikke står i Hurdalsplattformen. Da er det viktig for meg å understreke: Norge må være en troverdig utviklingsaktør, troverdig på lang sikt. Mye av det Norge har jobbet med over mange år skal vi fortsatt prioritere høyt. Det er en kontinuitet. Men en ny regjering må også kunne legge noen nye, tydelige prioriteringer til grunn, og da må kanskje enkelte, andre ting prioriteres ned.
  • Vi har fått flere små og store kriser i fanget de siste månedene, som vi har måttet håndtere, og som har gjort at det ikke har vært fullt så enkelt å tenke de nye, store tankene, om nye temaer. For et par måneder siden var det pandemihåndteringen jeg brukte nesten alle krefter på, men nå – og jeg kommer nettopp fra vårmøtet til Verdensbanken i Washington DC – er det vanskelig å få opp engasjementet og minne alle andre på at pandemien er slett ikke over.
  • Om Ukraina: Det er ikke kutt i bistandsbudsjettet totalt sett. Det handler om at flyktningutgifter (re: Ukraina), livsopphold for flyktninger i Norge, regnes som bistand. En meget stor økning i disse kostnadene, midt i året. Det er derfor snakk om en omprioritering. Tilsvarende skjer også i andre vestlige land. Men nå går jeg inn i diskusjoner om dette i regjeringen i de kommende dagene. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sikre ‘mitt’ budsjett, slik de andre statsrådene også vil gjøre for sine; det vil bli en diskusjon om prioriteringer. Dette blir tøft; det er jo et eksternt sjokk inn i statsbudsjettet. Jeg skal ‘stå på krava’ helt inn til mål, så får vi se. Det er godt å ha ForUM i ryggen.
  • Samarbeidet med sivilsamfunnet, frivillig sektor, er viktig. Utviklingspolitikken i Norge skjer i en ‘perfekt symbiose’. Ikke bare harmoni, men også utfordringer. Jeg forventer at dere skal være både ‘førerhund og vaktbikkje’; det er en støtte for meg når dere er tydelige. Det er nødvendig. Husk at bistandsbudsjettet er stort og generøst. Det må brukes så effektivt som mulig. Kritikk er viktig for legitimiteten til utviklingspolitikken. Vi må ha ører til bakken for å nå de mest sårbare og fattige; det klarer ikke bare vi, det klarer dere, med alle deres partnere i sør. Jeg er opptatt av å lytte til dere, og at dere har en tett dialog med deres samarbeidspartnere på bakken.

Hele arrangementet, inklusive alle spørsmålene fra organisasjonene og utviklingsministerens svar, se: #SpørTvinnereim - Utviklingspolitisk spørretime - YouTube