Vågå tamrein er 80 år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Vågå tamreinlag ble stiftet 24. mars 1942 og siden den gang har reindrift vært en næringsvei for fjellbygda.

–  Som både matminister og reindriftsminister, er det gledelig å se aktører som lykkes med å produsere kvalitetsprodukter, med grunnlag i norsk natur og på naturens premisser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Vågå tamrein er et av fire reinlag som driver reindrift i og i tilknytning til Jotunheimen. Reinlag som Vågå tamrein driver på konsesjon gitt av Landbruks- og matdepartementet, med beiteavtaler med grunneiere.

I 2021 hadde Vågå tamreinlag 2300 rein i vinterflokken. Laget har fire faste helårs reingjetere, og det blir produsert rundt 50 tonn reinkjøtt i året. Det er den dag i dag et vilkår at reinlaget skal eies av innbyggere i Vågå kommune.

–  Vågå reinlag bidrar til å skape både lokale arbeidsplasser og kvalitetsprodukter. Og jeg blir imponert over det reinlaget har fått til gjennom 80 år. Gratulerer med jubileet, sier landbruks- og matministeren.

Vågå tamreinlag
Vågå tamreinlag. Foto: Lotte Brudevoll/LMD

Mer om Vågå tamreinlag

Reinlaget ble stiftet som et andelslag 24. mars 1942, og innbyggerne i Vågå kommune ble invitert til å tegne andeler i laget. Grunnleggerne av Vågå tamrein ønsket at reinen i Vågåfjellet skulle eies av bygdefolket, og i vedtektene til laget ble det nedfelt at bare personer som bor og skatter til Vågå kommune kunne eie andeler i selskapet.

Beitekontrakt ble inngått, og første reinen kom til Vågå våren etter stiftelsen. Etter en til tider vanskelig oppstart, opparbeidet laget seg god erfaring og mer kunnskap om driften, og etter det sjette driftsåret ble det for første gang utbetalt utbytte.

Siden oppstarten i 1942 har laget vært med på en reindrift i endring, men de har tilpasset seg nye tider. Gjennom alle årene har det likevel vært en ting som har stått fast, selve grunnlaget for driften: reinen.