Valgdagen blir 8. september 2025

I statsråd i dag ble valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget fastsatt til mandag 8. september 2025.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at kommunen også skal ha valg søndag 7. september 2025.