Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Valgerd Svarstad Haugland ny juryleder for boligsosial pris

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Jeg er glad for at Valgerd Svarstad Haugland har takket ja til å bli ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid. Svarstad Haugland har lang erfaring med arbeid innenfor velferdsområdet. Jeg ønsker henne lykke til med denne spennende utfordringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statens pris for boligsosialt arbeid ble opprettet i 2013. Formålet er å løfte fram godt boligsosialt arbeid, synliggjøre og premiere gode eksempler. Kommuner, organisasjoner og andre kan motta prisen. Den  er delt ut tre ganger. I 2013 fikk Drammen kommune prisen, i 2014 gikk den til Kirkens bymisjon og i 2016 stakk Sandnes kommune av med seieren. Prisen skal neste gang deles ut høsten 2018.

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid Bolig for velferd ligger til grunn for det boligsosiale arbeidet både på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Strategien følges opp av seks direktorater, og i den nye juryen er alle disse representert sammen med KS og fylkesmannsembetet. I tillegg deltar stiftelsen Wayback. 

- Jeg er opptatt av brukermedvirkning i det boligsosiale arbeidet. De det gjelder skal bli lyttet til. Jeg er derfor veldig glad for at Wayback har takket ja til å delta i juryarbeidet. Waybacks rolle blir å være brukernes talerør, og sikre brukernes røst i vurdering av kandidatene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Juryen består ellers av både tidligere og nye medlemmer.

- Det er viktig med noe nytenkning. I tillegg er det viktig å sikre kontinuitet og bygge videre på erfaringer og kunnskap som er opparbeidet. Jeg mener vi nå har en jury som oppfyller begge deler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Juryens sammensetning for perioden 2017 til 2020 er som følger:

Leder:  Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann Oslo og Akershus

Vara:  Stein Ytterdal, fylkesmann  Aust- og Vest-Agder

1. Christian Hellevang, rådgiver, KS

2. Kjersti With Eidsmo, rådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet

3. Nina Søimer Andresen, seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

4. Janne Strandrud, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

5. Synnøve Seljeflot, seniorrådgiver, Husbanken

6. Dulo Dizdarevic, regiondirektør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Nord

7. Kristin Tandberg, fung. avdelingsdirektør, Kriminalomsorgsdirektoratet

8. Johan Lothe, Wayback, deltakende organisasjon i Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

Juryen har i perioden 2013-2016 blitt ledet av Magnhild Meltveit Kleppa. - Kleppa har et stort hjerte for samfunnets vanskeligstilte, og har som juryleder vist et oppriktig og sterkt engasjement. Jeg vil takke henne for god innsats, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00