Norge har gitt ytterligere våpen til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har donert ytterligere om lag 2000 panservernvåpen (M72) til Ukraina. Dette kommer i tillegg til beskyttelsesmateriell og om lag 2000 panservåpen som ble sendt til Ukraina tidligere.

Våpnene er donert til Ukraina for å bistå til at de kan forsvare seg mot Russlands invasjon.

- Ukraina har siden invasjonen begynte bedt flere land om militært utstyr slik at de kan forsvare seg mot russiske styrker som angriper både sivile og militære mål. Norge har, i likhet med flere andre land, besvart henvendelsen med en ytterligere donasjon av panservernvåpen som kan brukes mot invasjonsstyrkene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Russlands brutale krig har rammet Ukraina og sivilbefolkningen der hardt, og regjeringen fordømmer Russlands angrep på det sterkeste.

- Ukraina er avhengig av våpenstøtte fra andre land for å fortsette motstanden mot Russlands folkerettsstridige angrep. Dersom Ukraina lykkes i å slå tilbake Russlands angrep, vil det både sikre ukrainsk suverenitet og bidra til å opprettholde normen om fredelig konfliktløsning og respekt for landegrenser i Europa, sier forsvarsministeren.

Våpnene er allerede sendt til Ukraina.

Fra første last med panservernvåpen til Ukraina
Norge sendte første donasjon av våpen i begynnelsen av mars. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet