Våpenstillstand i Syria

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er med stor glede og tilfredshet jeg hilser velkommen det enstemmige vedtaket i FNs sikkerhetsråd om stans i kamphandlingene over hele Syria fra midnatt. Dette er et etterlengtet vedtak som kan bidra til å bane veien for en varig våpenhvile og en politisk løsning på denne fem år lange konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs sikkerhetsråd vedtok i dag en resolusjon som krever våpenstillstand i Syria fra midnatt.

- Det er oppløftende at det er bred oppslutning om dette vedtaket blant de stridende partene. Det gir håp om vilje til å respektere beslutningen og bygge videre på dette vedtaket, sier Brende.

I resolusjonen gjentas også oppfordringen til partene om å umiddelbart gi tilgang for humanitær hjelp.  

- Det er også svært positivt at FN nå får tilgang til alle avstengte områder i Syria med humanitære leveranser. Det er viktig at befolkningen i Syria ser øyeblikkelige konkrete resultater av det arbeidet som har pågått internasjonalt, sier utenriksministeren.

I sin orientering til FNs sikkerhetsråd opplyste FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, at partene vil bli innkalt til nye forhandlinger fra 7. mars.

- Det er positivt at FNs spesialutsending Staffan de Mistura nå ser en ny mulighet til å gjenoppta forhandlingene med partene i Genève. Det vil være viktig at partene utnytter det nye handlingsrommet som nå er skapt til å videreføre arbeidet med en politisk løsning, sier utenriksminister Brende.

Norge støtter det arbeidet som pågår både politisk og humanitært. Norge yter 2,4 milliarder kroner i humanitær støtte til Syria i år og har gitt løfter om til sammen ti milliarder kroner i humanitær støtte over fire år.