Varsler større tilbakebetalingskrav fra Westerdals

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet varsler et nytt krav om tilbakebetaling fra Westerdals. Kravet er på 7,1 millioner kroner og kommer i tillegg til de nærmere 28 millionene departementet allerede har varselet krav om.

Etter flere undersøkelser av studiene til Westerdals viser det seg at skolen har fått pengestøtte for ytterligere to studier uten å ha godkjenning.

Det er studiene i Studio 3D og Scenografi og event, som har mottatt henholdsvis 4,5 millioner og 2,6 millioner kroner i urettmessig statsstøtte.

Statstilskuddene er utbetalt gjennom en lang periode fordi Westerdals har gitt uriktige opplysninger til staten. Tilbudene ble startet opp og videreført på tross av at Utdanningsdirektoratet avslo søknadene.

Kunnskapsdepartementet utelukker ikke at det kan komme flere tilbakebetalingskrav senere.

Tidligere har Kunnskapsdepartementet varslet krav om tilbakebetaling av nærmere 28 millioner kroner fra Westerdals, og anmeldt skolen til Økokrim.