Veileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg

På oppdrag fra Energidepartementet har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) laget en sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg. Målet er at veilederen skal forbedre analysene og effektivisere arbeidet med konsesjonssøknader.

– Effektiv og solid konsesjonsbehandling krever gode og gjennomarbeidede søknader. Derfor ga jeg NVE i oppdrag å utforme en veileder for vurderinger og dokumentering av behov og lønnsomhet for nettiltak. Det arbeidet blir nå vesentlig enklere for nettselskapene takket være NVEs nye veileder, sier energiminister Terje Aasland.

NVE fikk oppdraget i 2022, i etterkant av Strømnettutvalgets utredning NOU 2022:6 «Nett i tide». NVEs veileder bidrar med både med teori og praktiske eksempler på hvordan arbeidet kan gjøres. Under høringsrunden ga de involverte nettselskapene positive tilbakemeldinger på veilederen, og bidro med viktige innspill. Totalen av arbeidet betyr bedre prosesser og søknader, med sikte på raskere behandlingstid.