Veilederen til ledningsforskriften er klar

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Jeg vet at mange har ventet på en veileder til ledningsforskriften som ble endret i 2018. Nå er den endelig klar. Den vil gjøre det enklere å forstå regelverket for veieierne, som kommuner, og dem som legger ledningene i grunnen til forskjellige formål. Det er viktig å understreke at det ikke er gjort endringer i forskriften, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder til ledningsforskriften. Forskriften fungerer i dag, men for å gjøre det enklere for både veieiere og for dem som skal legge ledninger i grunnen lanserer vi nå en veileder om hvordan forskriften tolkes på sentrale områder.

– Det er viktig å merke seg at innholdet i ledningsforskriften fortsatt er det som gjelder, veilederen skal kun gjøre det enklere for alle å følge opp kravene i forskriften. Det er viktig at praktiseringen av regelverket for legging av ledninger er så god som mulig, slik at vi både får på plass nødvendig ledningsinfrastruktur og samtidig tar vare på veien, sier Nygård.

Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis og oppfølging av ledningsforskriften. Veilederen gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal sørge for at både kommuner og aktører får større forutsigbarhet når de planlegger gravearbeider og investeringer.

– Mange aktører – blant annet i bredbåndsbransjen - har i flere år etterspurt mer enhetlig praktisering av regler for etablering av ledninger i og langs offentlig vei. Regjeringen vil med denne veilederen bidra til å redusere fremføringskostnadene for digital infrastruktur, og legge til rette for fortsatt høye investeringer i bredbånd i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

For mer informasjon, se: