Stor interesse for første Veivalg-møte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte 8. februar til utenriks- og sikkerhetspolitisk debatt på Litteraturhuset. Over 350 mennesker la veien dit for å overvære Veivalg-prosjektets første åpne debattmøte.

Panelet på det første Veivalgs-møtet: Fra venstre Rolf Tamnes, Børge Brende, Kate Hansen Bundt, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup.Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD
Panelet på det første Veivalgs-møtet: Fra venstre Rolf Tamnes, Børge Brende, Kate Hansen Bundt, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

I sine åpningsinnlegg la både Brende og Eriksen Søreide vekt på at det sikkerhetspolitiske landskapet er alvorligere og mer uforutsigbart enn på lenge. Krig, konflikt og humanitær krise i Midtøsten, Isil og voldelig ekstremisme og Russlands folkerettsbrudd i Ukraina er hovedårsaken til denne endringen. Utfordringene Europa og EU står overfor ble også grundig debattert.

Behov for prioritering

Den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten og utviklingen i norsk økonomi krever tydelige valg. Utenriksministeren argumenterte for kraftsamling og dreining av norsk bistand for å stabilisere sårbare stater. Dette tjener ikke bare samarbeidslandene, men det er til nytte også for norske sikkerhetspolitiske interesser.

Brende signaliserte også at samarbeidet i Europa ville bli høyt prioritert fra regjeringens side.

- Norge skal være EUs beste partner slik at vi lykkes i å møte utfordringene Europa står overfor, sa utenriksministeren. I tillegg til de to ministrene deltok professor Rolf Tamnes ved Institutt for forsvarsstudier, generalsekretær Kate Hansen Bundt i Atlanterhavskomiteen og Nupi-direktør Ulf Sverdrup i panelet.

Det var også en rekke spørsmål og kommentarer fra salen og via Twitter fra folk som fulgte debatten på regjeringen.no.

Elin Sørsdahl fra TV2 ledet debatten.