Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 32

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 32, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Laurdag 6. august
Kl. 11.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt held ei innleiing på årets sommarleir for AUF. Stad: Utøya

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Eirin Kjær, mobil 92 29 59 15

Tysdag 9. august
Kl. 19.00 Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit arrangement skipa til av biblioteket i Kristiansand. Tema er den utanrikspolitiske situasjonen i verda. Stad: Posebyhaven, Kristiansand

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 8. august
Kl. 13.15 Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte med Gordon Brown, FNs spesialrepresentant for global utdanning.

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 8. august
Kl. 09.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson møter ein amerikansk delegasjon i samband med Norwegian–American Parliamentary Exchange Program.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Tysdag 9. august
Kl. 13.00 Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med Habitat Noreg.

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02