Vekst i salget av lokal mat- og drikke

Totalt ble det solgt lokalmat og -drikke for 11,3 milliarder, viser årets rapport om salg i dagligvare og storhusholdning. Salget av lokalmat i butikk øker kraftig, mens det er en nedgang i storhusholdning.

– Årets salgsøkning i dagligvare er svært gledelig, spesielt fordi vi ser en nedgang i salget av lokalmat og drikke til storhusholdning. Det skyldes i første rekke at store deler av reise- og utelivet har vært nedstengt og har vært en utfordring for mange, sier Borch.

– Denne regjeringen har som mål å stimulere til både økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke. Jeg er sikker på at det er et potensial for ny vekst i salget gjennom storhusholdning. Vi vil ta med oss disse tallene når vi skal utforme politikken og virkemidlene for å møte utfordringene som pandemien har skapt. sier Sandra Borch.

Fremst: Landbruks- og matminister Sandra Borch, Nina Sundqvist, adm.dir. Stiftelsen Norsk Mat. Brit Selebø, daglig leder Metervare, Helge Tungen, produksjonssjef Metervare.
- Det er ikke så ofte en senterpartist besøker en lokalmatprodusent i Oslo. Men det er jo bare et bevis på at lokalmat basert på gode norske råvarer, det lages over hele Norge, sa Sandra Borch da hun besøkte Metervare og fikk overrakt årets salgstall for lokalmat og -drikke av Nina Sundqvist, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat. Fremst: Landbruks- og matminister Sandra Borch, Nina Sundqvist, adm.dir. Stiftelsen Norsk Mat. Brit Selebø, daglig leder Metervare, Helge Tungen, produksjonssjef Metervare. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

Hovedfunn i årets undersøkelse

 • Totalsalget utgjør nå 11,3 milliarder.
 • Salget av lokal mat og drikke i dagligvarehandelen vokser med +858 millioner fra september 2020 til august  2021. Omsetningen på 6,8 milliarder utgjør en vekstrate 14,4%
 • Vekstraten for lokalmat er vesentlig høyere enn for dagligvaremarkedet totalt (+7,5 prosent) og for matvarer totalt (+6,2 prosent).
 • Alle kategorier vokser, men øl fra småskalabryggeriene vokser kraftig i dagligvare. Øl har nest størst vekst i NOK (+91millioner)
 • Lokalmat og -ølsalg i storhusholdning og restaurant, utenom dagligvare 2020 – 2021: 4,47 milliarder. Det er en nedgang på 24 prosent fra forrige måling.
 • Utviklingen i direktesalg (REKO, matfestivaler, bondens marked) holder samme salgsvekst som i dagligvarehandelen.

Fakta om undersøkelsen

 • De ferskeste dagligvaretallene går fra september 2020 til august 2021, altså̊ et år med både nedstengning av samfunnet og forsiktig gjenåpning
 • Storhusholdningstallene innen matvarer omfatter kalenderåret 2020 mot kalenderåret 2019, altså̊ et år med full korona-påvirkning (fra midten av mars 2020) mot et år før korona-utbruddet
 • De nye storhusholdningstallene innen øl går fra august 2020 til juli 2021, altså̊ et år preget av både full nedstengning og forsiktig gjenåpning
 • Definisjon av lokalmat: Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller historie.
 • Reiler Consulting og Nielsen har gjennomført årets undersøkelse i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat.
 • Tallene er hentet fra dagligvarekjedene, Bondens marked, REKO-ringer, spesialbutikker og gårdsbutikker og BROD (Bryggeri- og drikkevareforeningen).