Velferdsteknologisk knutepunkt åpnes for tilknytning fra flere kommuner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsdepartementet åpner for at nye kommuner kan kobles på velferdsteknologisk knutepunkt. Det betyr at helsepersonell får en enklere hverdag fordi relevant pasientinformasjon mellom velferdsteknologisk utstyr hjemme hos pasient og journal.

–Velferdsteknologisk knutepunkt er en ettertraktet løsning blant aktørene, og det er positivt at flere kommuner nå får muligheten til å koble seg på en løsning som bidrar til at helsepersonell får en litt enklere arbeidshverdag, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Velferdsteknologisk knutepunkt er siden 2018 prøvd ut gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Erfaringer fra utprøvingen viser at utveksling av informasjon gjennom knutepunktet kan gi helsepersonell i kommunene en enklere hverdag, blant annet ved at de slipper dobbeltarbeid i form av journalføring i flere systemer. Kommuner som har tatt knutepunktet i bruk sier de har fått bedre datakvalitet grunnet automatisk journalføring. Automatisk journalføring reduserer muligheten til at det blir ført inn feil i pasientjournalene.

Helse- og omsorgsdepartementet og KS er enige om at velferdsteknologisk knutepunkt skal bli en felleskomponent i Norsk Helsenett SF (NHN). Velferdsteknologisk knutepunkt vil bli overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF fra 31. oktober 2022, og NHN må vurdere hvor mange kommuner som kan kobles på i 2023 ut fra risiko og økonomi.  

Helse- og omsorgsdepartemenet har bedt Norsk helsenett SF prioritere aktivitet som er nødvendig for å understøtte innføring av Helseplattformen i kommunene i Midt-Norge i 2023. Departementet tar videre denne høsten sikte på å sende på høring et forslag der velferdsteknologisk knutepunkt omtales som en felleskomponent i helsenettet.

Departementet arbeider videre med sikte på å foreslå VKP innlemmet i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, med ikrafttredelse fra 1. januar 2024.