Presseinvitasjon:

Velkommen til spørjetime for foreldre

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Onsdag 16. september inviterer regjeringa ved kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kulturminister Abid.Q.Raja til spørjetime for foreldre. I dag er ikkje informasjonen til foreldre om koronasituasjonen god nok. Difor har vi samla alt foreldre treng å vite på ein stad. Onsdag kveld kjem svara på sentrale spørsmål i "spørjetime for foreldre".

Espen Nakstad frå Helsedirektoratet og Siri Helene Hauge frå Folkehelseinstituttet deltar også.

Tid:  Onsdag 16.09.2020 kl. 20.00

Stad: Marmorhallen, Klima- og Miljødepartementet, Kongens gate 20

Foreldre til barn i barnehage og skole kan sende inn spørsmål på førerhand og undervegs til statsrådane, Nakstad og til Hauge.

Journalistar er også velkomne til å delta. Foreldras spørjetime blir sendt direkte på www.regjeringen.no og er tilgjengeleg dersom fleire vil sjå sendinga etterpå. Frå denne adressa kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til redaksjonar som vil sende direkte.

Kontaktperson for dette kan ein nå på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å legge ut nett-tv-sendinga på eigne nettsider kan bruke følgjande embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/sfyx3h4b/wowza.js' type='text/javascript'></script

Kontakt: Journalistar som ønskjer å delta kan kontakte kommunikasjonsrådgjevar i Kunnskapsdepartementet Ragnhild Irene Skaara Imset på mail rask@kd.dep.no  eller mobil 934 35 930, eller Cathrine Slaaen på mail casl@kd.dep.no og mobil 976 77 247