Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdens jorddag

5. desember er blitt utpekt av FN til Verdens jorddag (World Soil Day) for å øke bevisstheten rundt jord, hva den har å si for våre liv, og hvordan vi tar vare på den.

Statssekretær Widar Skogan vil 5. desember delta på jordvernkonferansen «Matjord vokser ikke på trær» i Porsgrunn, som arrangeres av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i samarbeid med Jordvernforeningen i Vestfold. Her blir Verdens Jorddag markert sammen med bl a deltakere fra kommunene i Vestfold og Telemark.

Matjord er en begrenset ressurs. Omkring 3% av Norges landareal er dyrka mark. Jordvernet omhandler matsikkerhet, verdiskaping, ivaretakelse av miljø- og kulturverdier, folkehelse, landskapsopplevelser og identitet.

"Jordvernet er sentralt i et internasjonalt miljø- og klimabilde. Kunnskap og bevissthet om jorda, forvaltning og bruk av denne er derfor viktig i den øvrige samfunnsplanleggingen i fylket og kommunene," sier statssekretær Widar Skogan.

Statssekretær Widar Skogan
Statssekretær Widar Skogan vil 5. desember delta på jordvernkonferansen «Matjord vokser ikke på trær» i Porsgrunn. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen