Verdens matvaredag 2021 i et viktig år for matsikkerhet

I dag, 16. oktober markeres verdens matvaredag. Dagen markeres samtidig med møtet i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor.

Tilstandsrapporten om sult og underernæring - State of Food and Agriculture (SOFI ) 2021, viser at sult og underernæring øker globalt. Koronapandemien har bidratt til en økning i antallet sultrammede i verden. Pandemien, krig og konflikt, klimaendringer og økonomisk nedgang og ulikhet er de viktigste årsakene til denne negative utviklingen.

Et sentralt tema på årets CFS er en ekspertrapport om ungdom og rekruttering til landbruket. Rapporten understreker at ungdom er sentrale i den videre utviklingen av bærekraftige matsystemer og at politikken fremover må innrettes med utgangspunkt i like rettigheter og muligheter for unge kvinner og menn.

Ris i hånd.
Verdens matvaredag markeres med møte i komiteen for matsikkerhet (CFS), der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Årets møte i komiteen for matsikkerhet finner sted rett i etterkant av toppmøtet om matsystemer i New York som ble holdt 23. september i New York, ledet av FNs Generalsekretær António Guterres. Toppmøtet markerte inngangen til FNs tiår for handling for å nå bærekraftsmålene frem mot 2030, og skal bidra til å styrke matsystemenes evne til å komme seg over de negative konsekvensene av koronapandemien og få verden tilbake i riktig spor for å oppnå bærekraftsmålene. Selve prosessen som ledet opp til toppmøtet ble ledet av FNs Spesialutsending Agnes Kalibata. Dette var en 18 måneder lang prosess som samlet FNs medlemsland, ungdom, matprodusenter, sivilsamfunn, forskere og privat sektor for å fremme reelle endringer i matsystemene i verden.

Verdens matvareprogram tildelt Nobels Fredspris for 2020

I 2020 ble Verdens matvareprogram tildelt Nobels Fredspris. Verdens matvareprogram ble tildelt prisen for innsatsen i kampen mot sult, bidraget for å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt. Den Norske Nobelkomité understreker i sin begrunnelse at økt matsikkerhet ikke bare vil motvirke sult, men også kan bidra til å øke utsiktene for stabilitet og fred. Krig og konflikt kan forårsake matmangel og sult, og sult og matmangel kan utløse voldsbruk og latente konflikter. Tildelingen har bidratt til å sette matsikkerhet på den internasjonale agendaen i enda sterkere grad enn før og ikke minst understreket koblingen mellom matsikkerhet og utviklings- og fredsarbeid.

Verdens matvaredag 2021 ved inngangen til FNs "Handlingens tiår"

Ved inngangen til FNs tiår for handling for å nå bærekraftsmålene innen 2030 har matsikkerhet og globale matsystem blitt satt sentralt på dagsorden både gjennom toppmøtet om matsystemer, SOFI -rapporten og gjennom Nobels Fredspris tildelt Verdens Matvareprogram. Dette reflekterer en bredere forståelse for matsystemene i sin helhet, og behov for en systemisk tilnærming til å bedre status for matsikkerhet.