Verdien av det norske eierskapet

– Vi må gjøre det interessant og attraktivt å skape arbeidsplasser i Norge. Lavere formuesskatt bidrar til å styrke det norske eierskapet, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

H/FrP-regjeringen har i budsjett etter budsjett redusert skattetrykket på norskeide arbeidsplasser. Per S. Thoresen i Curida illustrerer i sitt innlegg 11.01 på en god måte utfordringer med formuesskatten. Som han helt korrekt påpeker, forkjemperne for formuesskatt på arbeidende kapital har et problem når de omtaler formuesskatt som solidarisk politikk.

H/FrP-regjeringen vil styrke et allsidig norsk næringsliv og legge til rette for flere arbeidsplasser. Jeg har selv besøkt Curidas fabrikk i Elverum og sett verdien av bedrifter som satser på ny teknologi for å skape arbeidsplasser. I stadig flere bransjer er investeringer i kunnskap og teknologi et konkurransefortrinn. Enten det dreier seg om farmasi og biotek i Hedmark, møbelindustrien og verftene på Vestlandet eller de tallrike leverandørene til oljeindustrien i hele landet, så har Norge lange tradisjoner for nyskaping. Her ligger det store muligheter til å skape nye arbeidsplasser. Derfor er det lokale, private eierskapet viktig.

Investeringer i kunnskap og teknologi er et konkurransefortrinn i stadig flere bransjer. I krevende økonomiske tider bør ikke norsk eierskap gjøres mer kostbart enn utenlandsk. Forutsetningen for velferd er flere arbeidsplasser, og da må vi ha flere lønnsomme bedrifter som både vil og evner å ansette flere. Det må bli enda mer lønnsomt å drive næringsvirksomhet i Norge og norsk eierskap må styrkes. Nettopp derfor har regjeringen tatt i bruk flere virkemidler. Vi senker både selskapsskatten og reduserer formuesskatten, særlig på arbeidende kapital. Samtidig spiller vi på lag med næringslivet ved å styrke en rekke støtteordninger som kan hjelpe overgangen fra idé til bedrift. Mitt håp er at de andre partiene ikke bare ser utfordringene, men er villige til å være med og løse dem.

Økte skatter er ikke solidarisk politikk. Arbeiderpartiets forslag om 10 milliarder kroner i økte skatter og avgifter er utrolig usolidarisk. Vi må gjøre det interessant og attraktivt å skape arbeidsplasser i Norge. Lavere formuesskatt bidrar til å styrke det norske eierskapet. Hensikten med Høyre og Fremskrittspartiets lettelser i selskapsskatt og formuesskatt er å gi bedriftene den kraften de trenger til å investere i ny teknologi og arbeidsplasser.

Til toppen