Verdifullt jordbruksareal under press

Det nye Arealbarometeret utviklet av Skog og Landskap viser at jordbruksarealene i Follo er truet. – Dette er jordbruksområder av høy kvalitet og høy verneverdi, sier landbrukssjef ved Follo Landbrukskontor.

Skog og landskap har utviklet et arealbarometer for Follo, som foreløpig tar for seg arealressursene i kommunene Ås, Ski, Frogn og Nesodden. Barometeret viser at jordbruksarealene i Follo er under press. 

I Ås og Ski brukes henholdsvis 84 prosent og 90 prosent av jordbruksarealene til å dyrke matkorn, og er sammen med resten av Follo Norges beste område for matkornproduksjon. Forventet byutvikling og økt befolkning truer disse arealene, sier Lars Martin Julseth, Landbrukssjef ved Follo Landbrukskontor. Han mener også at jordbruket og skogbruket i Follo verdifulle kulturlandskap og friluftsområder, i tillegg til å produsere mat og tre. 

Økt bevissthet

Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap, håper at Arealbarometeret kan gi økt bevissthet om hvordan de kan ivareta ressursene på best mulig måte. – Vi står overfor økende utfordringer knyttet til matproduksjon, klima og energi, og informasjonsbehovet for planlegging og beredskap innenfor disse områdene vil være økende. Både planleggere og politikere trenger kunnskap om arealenes kvaliteter og verdi for samfunnet, sier han.

Kornåker m/treske Follo Akershus
Sammen med resten av Follo er Ås, Ski og Frogn av Norges beste områder for matkornproduksjon. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen