Vi kan gå en tøff vinter i møte

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget på trykk i Aftenposten 1. juli 2022.

Krigen i Ukraina forsterker usikkerheten om kraftsituasjonen inn mot neste vinter. Vi kan få nok en vinter med høye strømpriser. Dette er en situasjon som bekymrer meg, og som jeg tar på stort alvor.

Prisene øker over hele verden. Mat blir dyrere. Drivstoff blir dyrere. En rekke andre varer blir også dyrere, og strømmen er allerede dyr. Nå øker i tillegg renten, og utsiktene tilsier at den vil øke enda mer over sommeren. For mange gir dette bekymringer inn i årets sommerferie. Jeg har stor forståelse for at dette er en belastning.

Hvordan situasjonen vil utvikle seg på strømområdet frem mot vinteren, er dessverre også høyst usikkert. Både værforhold og hendelser i og utenfor Norge kan påvirke både kraftsituasjonen og prisene. Strømmen kan bli dyr også neste vinter.

Dette bekymrer mange, også meg. Det er en situasjon vi jobber med hver dag. Regjeringen ser på løsninger – både på kort og lang sikt.

Må ta høyde for usikkerhet
Jeg har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å vurdere forsyningssikkerheten i Norge fremover. NVE vurderer at det foreløpig ikke er behov for umiddelbare tiltak. Får vi normale værforhold fremover, viser deres analyser at det er lav sannsynlighet for at vi skal mangle strøm neste vinter. Det er jeg glad for.

Men vi må ta høyde for at det fortsatt er usikkerhet knyttet til situasjonen fremover. Derfor fortsetter NVE å overvåke situasjonen tett. Vi vil sammen med dem gjøre en ny vurdering over sommeren. Det skal ikke være tvil om at energimyndighetene umiddelbart vil gjennomføre tiltak dersom det blir vurdert som nødvendig.

Regjeringen vil stille opp
Kraftprodusentene har et stort og viktig samfunnsoppdrag. De forvalter naturressurser som utgjør både vår kortsiktige og langsiktige energisikkerhet. Det er et oppdrag jeg vet de tar på største alvor. Jeg vil likevel minne produsentene på deres ansvar for å forvalte ressursene våre på en god og forsvarlig måte, til det beste for samfunnet.

Norske husholdninger kan være trygge på at regjeringen vil stille opp med tiltak som reduserer kostnadene, dersom de høye strømprisene vedvarer. Vi har allerede innført en ordning som kompenserer for de største toppene, og vi har varslet at denne vil gjelde minst frem til mars neste år.

Forenklinger i strømmarkedet
Samtidig trenger vi langsiktige, permanente løsninger, og vi jobber nå med forenklinger i strømmarkedet.

Det skal bli lettere å navigere mellom ulike strømavtaler og ikke minst å sammenligne dem. Det skal bli mulig for strømselskapene å tilby mer gunstige fastprisavtaler. Det vil gi forbrukerne både bedre oversikt og mer forutsigbarhet.

I tillegg går vi nå grundig gjennom kraftsituasjonen i 2021/2022. Der ser vi blant annet på hvordan norsk krafteksport påvirker forsyningssikkerheten og strømprisene. Vi ser også på tiltak for å unngå at lignende situasjoner oppstår igjen. Dette arbeidet vil gi oss gjennomtenkte tiltak til drøfting og vurdering.

Folk skal oppleve at de har regjeringen i ryggen i møte med den usikkerheten mange nå kjenner på. Denne situasjonen er ikke ønsket av noen.

Målet er at rikelig tilgang på ren og rimelig kraft igjen skal bli et kjennetegn og et konkurransefortrinn i Norge. Vi gir oss ikke før vi er tilbake der.