Vi skal finne tilbake til hverandre – og til hverdagen.

God dag, alle sammen.

Jeg vil tro at flere enn meg har blitt vant til å hold andre folk på en armlengdes avstand.

I starten var det fordi vi var redde. Redd for å bli smittet, og for å smitte noen andre.

Så vart det en vane.

Nå skvetter vi noen ganger hvis folk kommer tett på.

Flere av oss har kanskje sett litt strengt på personer som ikke har overholdt meteren.

Æ e glad for at meteren no ‘ryk’.

Vi skal finne tilbake til kvaranner – og til kvardagen.

På forrige pressekonferanse sa jeg at vi skulle ta kvardagen tilbake.

Nå kan vi gjøre det vi vil - og ikke å tenke på meteren. Både i kvardagen og i helgene.

Vi forlater nå meter og munnbind, og da står vi igjen med sunn fornuft.

Vi har blitt vant til at staten har fortalt oss hva vi skal og bør gjøre.

Nå går vi over til å bare ha råd og anbefalinger.

Det betyr at staten ikke lenger sier hva vi skal gjøre, men fortsatt gir noen råd.

Det vil dere finne på helsenorge.no og FHI sine nettsider.

I tillegg til rådene har vi en generell anbefaling om å bruke sunn fornuft.

Når vi sier at du bør være hjemme fire dager når du har korona, er ikke det til hinder for at man finner gode alternative løsninger på arbeidsplasser - dersom det er viktig for å holde hjulene i gang.

Selv om meter og munnbind bli borte for de fleste av oss - bør du vise hensyn hvis du møter noen som fortsatt bruker munnbind.

Som statsministeren sa, så gir vi egne anbefalinger for dem som har økt risiko for alvorlig sykdom, og vi må tenke på at noen nå står mer alene igjen med behov for smitteverntiltak.

Viruset er i stadig utvikling. Det er fortsatt mye smitte rundt oss, og det er høyt sykefravær mange steder.

Det gir bemanningsutfordringer, blant annet på sykehus, i kommunene, i barnehager og på skoler.

Vi må derfor fortsatt beholde kontrollen – slik at sykefraværet i samfunnet ikke blir for stort, for å beskytte dere som er i risikogruppene og for å sikre at alle kan få den helsehjelpen de har krav på. Dette får vi til selv om vi åpner opp og fjerner tiltak.

Det viktigste for alle nå - det er: 

  • Ta vaksinene som du blir anbefalt.
  • Voksne bør teste seg ved symptomer.
  • Hold deg hjemme i fire døgn dersom du e voksen og tester positivt.
  • Bli hjemme hvis du er syk – det finnes fortsatt andre sykdommer enn korona.

Barnehagebarn og skoleelever trenger ikke teste seg og skal ikke være hjemme om de ikke er syke.

Det er mye vi har blitt gode på gjennom denne pandemien, og det må vi ta med oss videre:

Vi kan smittevern.

Vi har fått gode vaner for håndhygiene.

Vi har holdt oss hjemme når vi har forkjølelsessymptomer og er syke.

Dette skal vi fortsette med.

Men som dagene ute, er også livet lysere og lettere nå.

Bruk utestedene, restaurantene, teatrene, konsertsalene, dansegulvene. Folka der har venta på dere.

Vi skal ta livet tilbake, leve mer som normalt, fylle opp minnebanken, og lage oss gode opplevelser.

Det er viktig for den psykiske helsa vår.

Gjør noe aktivt hver dag - gjør noe sammen med noen og gjør noe som gir mening.

* * *

Hva skjer så videre? Vi slipper ikke taket helt.

Vi vil følge utviklingen framover, både kapasitet i helsesektoren og smittesituasjonen.

Kommunene må også ha planer som tar høyde for hvordan lokale utbrudd kan håndteres.

* * *

Selv om vi nå fjerner krav og forskrifter, er ikke pandemien over.

Regjeringen er opptatt av beredskap og arbeider derfor for å styrke denne.

  • Vi jobber med en ny langsiktig strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19, en “leve med”- strategi.
  • Sykehusene skal ha planer klare for mer fleksibel intensivkapasitet og til å raskt kunne øke antall sengeplasser
  • Vaksinering vil fortsatt være viktig og vi har allerede bestilt et stort antall doser fra både Moderna og Pfizer-BioNTech som ved behov vil kunne levere vaksiner som er tilpasset nye virusvarianter.
  • Vi har mulighet til å gjeninnføre koronasertifikat, innreiseregistering og kontrollsenter for innreisende.

Alt dette ligger som verktøy i vår verktøykasse om det igjen skulle komme nye virusvarianter eller vinterbølger.

  • Vi arbeider også med å etablere pakker med smitteverntiltak tilpasset ulike situasjoner og tiltaksnivå. Vi skal høre alle sektorer og sørge for at tiltakspakkene er godt kjent og gir forutsigbarhet om vi igjen må innføre tiltak. Noe vi selvfølgelig helst vil slippe.

***

Vi opphever nå alle innreisetiltak, både innreiseregistrering og test før ankomst til Norge.

En rekke andre land har fortsatt både innreisetiltak og nasjonale tiltak.

Det er derfor viktig at de som reiser setter seg godt inn i hvilke krav som stilles i andre land.

Mange land krever gyldig koronasertifikat for innreise, og for å dra på blant annet konserter, utstillinger eller restauranter.

Utenriksdepartementet har tilrettelagt nettsider som kan være nyttig å bruke.

*  *  *

Jeg vil også benytte denne anledningen til å takke alle som har stått på gjennom denne pandemien. Og selv om pandemien ikke er helt over, ser vi at det går vi nå mot lysere tider.

Jeg håper at alle dere som har gitt så mye gjennom pandemien, vet og kjenner på at deres innsats har vært helt avgjørende i disse to årene.

* * *

Dette er en gledens dag. Det er på tide å fyll opp minnebanken.

Bruk sunn fornuft.

Klem en venn.

Det skal jeg gjøre. Og hvis det ikke er et kamera i nærheten skal jeg også kanskje danse litt.