Vi skal utvikle Nord-Norge

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget publisert i Nationen 22. juli 2022.

Nationen etterlyser svar fra meg i debatten om nettutbygging mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Jeg bidrar mer enn gjerne til å oppklare. Nord-Norge kommer til å trenge mer strøm i årene som kommer.

Det er Statnett som planlegger, bygger ut drifter strømnettet i Norge, men det er regjeringen ved Olje- og energidepartementet som beslutter om nettprosjektene skal få konsesjon og dermed realiseres. Nå er det et stort og sterkt engasjement for å etablere ny industri i Nord-Norge, og da må vi sørge for at kraftsystemet henger med. Da trenger vi mer kraft i systemet og over tid trenger vi også mer kraftutveksling mellom landsdelene.

I år har vi sett enorme prisforskjeller mellom nord og sør. Situasjonen i sør henger sammen med energikrisa i Europa, kombinert med lite nedbør og lav vannstand i magasinene. Å bygge ut mer nett mellom nord og sør er ingen løsning på den krisa vi står i nå. Men på noe lengre sikt er det avgjørende at vi har et velfungerende kraftsystem som sikrer flyt mellom landsdelene. Ikke bare for rimelige priser, men for industrietableringer og vekst.

Fylkene i nord har ulike naturgitte forutsetninger. Nordland har for eksempel mye vannkraft, mens Troms og Finnmark har langt mindre. Derfor er bedre overføringskapasitet i Nord-Norge avgjørende for industrivekst i Finnmark. Og bedre overføringskapasitet mellom Sør-Norge og Nord-Norge.

Foreløpig har vi kraftoverskudd i Norge i år med normale tilsigsforhold. Det skal vi holde på, og vi har etter kort tid i regjering allerede tatt mange grep: En massiv og fremskyndet satsing på havvind, ny åpning for vindkraft på land, oppgradering av vannkraftverk og satsing på solenergi.

Løsningen på høye strømpriser i sør, er ikke høye strømpriser i nord. Vi ønsker å videreutvikle Nord-Norge med nok og billig strøm.

Vi skal ikke tappe Nord-Norge for overskuddskraft. Vi skal videreutvikle Nord-Norge, og da må vi sørge for at systemet er robust nok.